Daha iyi bir deneyim için Tadilat Sepeti mobil uygulamasını indir!

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tadilatsepeti Teknoloji Ticaret Limited Şirketi ("Şirket") olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") düzenlemelerine uyumlu bir şekilde kişisel verilerinizi işlemektedir. Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
Şirketimize ait TADİLATSEPETİ mobil uygulamasında ve/veya www.tadilatsepeti.com internet sitesinde (hepsi birlikte “Platform”) sunulan hizmetlerden (hepsi birlikte “Platform Hizmetleri”) yararlanabilmek amacıyla Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek “Üye” olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Şirketimiz tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?
Üye olmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.
•	Kullanıcı Hesap Bilgileriniz: adınız, soyadınız, müşteri numaranız, üyelik e-posta adresiniz ve kullanıcı bilgilerinize eklemeniz halinde telefon numaranız, cinsiyet, doğum tarihi,  bilginiz,  
•	Müşteri İşlem Bilgileriniz: sipariş ve fatura bilginiz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilginiz, talep ve şikayet bilgileriniz, Platform kullanım bilgileriniz, Platform’da yer alan hizmetlere ilişkin yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız bilgiler, puan ve değerlendirme bilgileriniz, chat kanalıyla yapılan konuşma içeriklerine yönelik bilgiler,
•	Teslimat Bilgileriniz: satın aldığınız hizmetin ifası için eklediğiniz telefon numarası ve adres bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz,
•	Ödeme Bilgileriniz: tarafınızca yapılan ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgileriniz, kayıtlı kart bilgileriniz,
•	İşlem Güvenliği Bilgileriniz: cihaz bilgileriniz, IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileriniz, çerez bilgileriniz, platform erişim kayıtları, giriş yapma yönteminiz (Google/Facebook/Apple/İos aracılığıyla),
•	Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz,
•	İşitsel Kayıt Bilgileriniz: çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.


2. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri, amaçları ve toplama yöntemleri nelerdir?
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, üyelik sözleşmemiz kapsamında Şirketimize ait yararlandığınız  Platform Hizmeti’nin yer aldığı mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden elektronik ortamda; canlı yardım, çağrı merkezi ya da e-posta kanallarıyla iletişime geçtiğinizde ise iletişime geçtiğiniz kanal vasıtasıyla elektronik ortamda ve  Şirketimize matbu formlar, tebligat, posta yoluyla iletilmesi veya yasal merciler tarafından tebliğ edilmesi halinde fiziki ortamda toplanmaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda yer alan amaçlarla ve KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen aşağıda sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak işlemektedir.
Şirketimizin İşlediği Kişisel Verileriniz Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Şirketimizin Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, İfa yeri Bilgileriniz. Açık rızanızın bulunması. Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel avantajlı tekliflerin sunulabilmesi, sizleri daha iyi tanıyarak memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda ticari elektronik iletiler gönderilmesi.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz,İfa yeri Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz. Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması. 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Platform faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca Şirketimiz tarafından veri paylaşımı ve muhafazası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz,İfa yeri Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz. Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirilmesi. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı başta olmak üzere Şirketimizin tabii olduğu ikincil mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Platform’da yer alan ürün ya da hizmet gruplarının satın alımı süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz. Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin kurulması için gerekli olması. Üyelik sözleşmenin kurulmasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Üye profilinin oluşturulması ve kapatılması süreçlerinin yönetilmesi, Platforma ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, İfa yeri Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz. Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması. Üyelik sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Platform vasıtasıyla satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması, Platform’a ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması.
Ödeme Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz. Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması. Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi.
İşitsel Kayıt Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, İfa yeri Bilgileriniz. Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi, destek faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi.
İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz. Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması, Platform’a ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, İfa yeri Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi. Hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi, hukuki taleplerinizin cevaplandırılması, ilgili kişi olarak usulüne uygun olan başvurularınızın incelenmesi ve yanıtlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşılması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, İfa yeri Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz. Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması. Tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun olan hizmetlere hızlı ve kolay ulaşabilmenizin sağlanması, Şirketimize ait Platform Hizmetleri arasındaki servis geçişlerinde daha iyi bir kullanıcı deneyiminin sağlanması, kullanıcı deneyimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, hizmet kalitemizin iyileştirilmesi, analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması, Platform Hizmeti operasyonlarının güvenliğinin sağlanması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz. Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması. Şirketimize ait Platform Hizmetleri arasındaki servis geçişlerinde daha iyi bir kullanıcı deneyiminin sağlanması.
3. Şirket kişisel verilerinizi kimlere hangi sebeplerle aktarıyor?
Şirketimiz, kişisel verilerinizi "bilme gereği" ve "kullanma gereği" ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.
Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda yer alan amaçlarla ve sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak gerekli olduğu ölçüde ilgili alıcı grupları ile paylaşmaktadır:
Şirketimizin Paylaştığı Kişisel Verileriniz Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Alıcı Grupları Kişisel Verilerinizin Paylaşılmasının Hukuki Sebepleri Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Paylaşma Amaçları
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz İştirakler, hizmet sağlayıcı ve iş ortaklarıyla. Açık rızanızın bulunması. Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel avantajlı tekliflerin sunulabilmesi, sizleri daha iyi tanıyarak memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması.

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Platform faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

Hukuki bir ihtilaf olması halinde bir hakkın kullanılması ve korunması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz. Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, topluluk şirketlerimiz, iştiraklerimiz, danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ve iş ortaklarıyla.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Şirketimizin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi, şirket operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz. Çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortaklarımız, müşteri destek hizmeti veren hizmet sağlayıcılarımız. Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması. hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri talep ve şikayetlerinin karşılanması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz. Bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla, topluluk şirketlerimiz, iştiraklerimiz, özel entegratörlerle, teknoloji şirketleriyle, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayan tedarikçilerimiz.

Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması.

Şirketimizin sunduğu hizmetlerin kalitesinin kontrolü, Şirketimizin sunduğu hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, risk tespiti ve analizlerinin yapılması, bilişim, teknoloji ve yazılım hizmetlerinin alınması, hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizinin yapılması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz. Potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanları, danışmanları ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcıları. Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması. Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması. Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Şirketimizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz. İş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımız, bankalar, e-fatura iş ortağı, kargo ve kurye firmaları, özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla. Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi. Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, müşteriye e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi, fiziki sözleşme veya fatura teslimatı yapılması, Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi.
4. Şirket Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyor?
Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, Şirket gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak;
Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmaktadır.
Web sitesi, mobil site ve mobil uygulama aracılığıyla Şirket'e ilettiğiniz kişisel verileriniz korunmaktadır.
Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması için aksiyonlar alınmaktadır.
Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.
Veri işleme politikaları düzenli aralıklarla güncellenmektedir.

5. Çerezler Vasıtası ile Toplanan Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme
Birçok web sitesi gibi, TADİLATSEPETİ’nde de ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, TADİALETSEPETİ üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Çerez ("Cookie") Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

6. Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.
Sahibine göre, site çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri,TADİLATSEPETİ tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.
Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.
Kullanım amaçlarına göre, Site'de kesinlikle gerekli olan çerezler, analitik çereler, işlevsellik çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleri kullanılmaktadır.

7. Çerezler Neden Kullanılmaktadır?
TADİLATSEPETİ’nde, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
TADİLATSEPETİ’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, tadilatsepeti üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi için gerekli olması.
TADİLATSEPETİ’ni analiz etmek ve TADİLATSEPETİ’nin performansını arttırmak. Örneğin, TADİLATSEPETİ’ni ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
TADİLATSEPETİ’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, TADİLATSEPETİ’ne giriş yapan ve “Beni Hatırla” seçeneğini işaretleyen üyenin, daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin hatırlanması, hizmet arama sorgularının hatırlanması veya siteyi kullanım dilinin hatırlanması.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri hizmet türleri üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

8. ÇEREZ TÜRLERİ
Kesinlikle Gerekli Çerezler
TADİLATSEPETİ’nin düzgün çalışması ve amaçlanan hizmetleri sunabilmesi için zorunlu olan çerezlerdir. Örneğin, Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak TADİLATSEPETİ’ne giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin TADİLATSEPETİ’nde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

İşlevsellik Çerezleri
Kullanıcıların tercihlerini farklı TADİLATSEPETİ sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler
Analitik çerezler ile TADİLATSEPETİ’ni ziyaret edenlerin sayıları, TADİLATSEPETİ’nde görüntülenen sayfaların tespiti, TADİLATSEPETİ ziyaret saatleri, tadilatsepeti sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri
TADİLATSEPETİ’nde kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

9. Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?
Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi TADİLATSEPETİ için son derece önemlidir. Bununla birlikte, TADİLATSEPETİ’nin çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde TADİLATSEPETİ’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.
TADİLATSEPETİ’nde kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ziyaretçiler, TADİLATSEPETİ’ni görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekdir.. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin TADİLATSEPETİ’ne erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

10. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Bu aydınlatma metninin "Hak ve Talepleriniz İçin İletişim" bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

11. Hak ve Talepleriniz İçin İletişim
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da Başvuru Formu ile aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz. 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Yazılı Başvuru Dumlupınar Mah. Barış Sk. A Blok No: 7 A İç Kapı No: 163 Kadıköy/İSTANBUL
Noter Dumlupınar Mah. Barış Sk. A Blok No: 7 A İç Kapı No: 163 Kadıköy/İSTANBUL
Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) tadilatsepeti@hs01.kep.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@tadilatsepeti.com
*"Şahsen Yazılı Başvuru" yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu bağlamda Dumlupınar Mah. Barış Sk. A Blok No: 7 A İç Kapı No: 163 Kadıköy/İSTANBUL adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz.
**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi" yazılmasını rica ederiz.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

12.	Aydınlatma Metni Hakkında
Şirket işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Hizmet Ver
info@tadilatsepeti.com
0216 606 6779