Daha iyi bir deneyim için Tadilat Sepeti mobil uygulamasını indir!

TESLİMAT VE İADE KOŞULLARI

TESLİMAT VE İADE KOŞULLARI
1.	İşbu mesafeli satış sözleşmesi, TADİLATSEPETİ tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin satış, iade vb kuralları düzenlemektedir. Sözleşmenin tarafları TADİLATSEPETİ ile TADİLATSEPETİ’ne ait web sitesi üzerinden teklif veren HİZMET VEREN ÜYELERDİR. Kullanıcı’nın, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. 
2.	TADİLATSEPETİ aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. TADİLATSEPETİ, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.
3.	İş bu sözleşme tüm üyeler ile imzalanan mesafeli satış sözleşmesinin eki mahiyetinde olup, iş bu sözleşmede düzenlenmeyen konularda mesafeli satış sözleşmesinde imza altına alınan koşullar geçerlidir.

KULLANIM ŞARTLARI
Üyelik Sistemi –Hizmetin İfası – İade Hakkı
4.	Web Sitesi’ne Hizmet VEREN sıfat ile üye olanların kullanım ücreti Aylık 500 TL + KDV /Yıllık 3000 TL + KDV olup, üyelik tarihi TADİLATSEPETİ’ne abonelik ücretinin ödendiği gün başlamakla birlikte, bu süre ilk teklif tarihine kadar askıda kalır.Cayma/İptal durumunda TATİLSEPETİ’nin hakları saklıdır. Hizmet Verenler üyelikleri boyunca sınırsız ilan/teklif verme hakkına sahip olmakla birlikte bu hak günlük 50 adet ile sınırlandırılmıştır. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. TADİLATSEPETİ, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
5.	Hizmet Veren aboneliğini iptal etmek isterse 6502 sayılı kanunda düzenlenen şekilde ve 14 günlük sürede yazılı olarak TADİLATSEPETİ’ne durumu bildirmek koşulu ile üyeliği iptal hakkına haizdir. Ancak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinde sayılan istisnalar bu iptal hakkının dışındadır. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler nedeni ile cayma hakkı kullanılamaz.Hizmet Veren’in aylık üyelik yapması ve üyelikten sonra teklif vererek hizmeti kullanmaya başlaması halinde ücret iadesi yapılmaz. Yıllık Abonelik yapılması ve iptal edilmek istenmesi halinde kanun ve yönetmelikte bahsi geçen sürelere riayet edilmesi ve henüz teklif verilmemiş olması şartı ile; ödenen bedel aynen iade edilir. 14 günlük sürenin geçmiş olması veya bu süre içerisinde ilk teklifin verilmiş olması halinde TADİLATSEPETİ’nin ifasını gerçekleştirdiği kabul edildiğinden ücret iadesi yapılmaz.
6.	TADİLATSEPETİ’nin Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TADİLATSEPETİ Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.
7.	Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. TADİLATSEPETİ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
8.	Hizmet Veren’e ait kredi kartı bilgileri, TADİLATSEPETİ’nin anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanmaz.
9.	TADİLATSEPETİ veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Hizmet Veren’in üyeliğini onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
10.	Hizmet Veren sıfatı ile www.tadilatsepeti.com üzerinden yapılan aboneliklerde kredi kartı bilgilerini İyzico ile yapılan anlaşma çerçevesinde sisteme girmesi sağlanacaktır. İyzico Ödeme Kartı Endüstrisi (PCI) Veri Güvenliği Standardında açıklanan gereklilikler, uygunluk kriterlerlerine uyma ve kredi kartı bilgilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. PCI Security Standards Council websitesinde (https:// www.pcisecuritystandards.org) belirtilen en güncel güvenlik standartları iş bu sözleşmeye esas alınacaktır
11.	TADİLATSEPETİ veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle TADİLATSEPETİ’nin Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
Hizmet Ver
info@tadilatsepeti.com
0216 606 6779