Daha iyi bir deneyim için Tadilat Sepeti mobil uygulamasını indir!

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Giriş
1.	İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesi’nde yer alan diğer kurallar TADİLATSEPETİ tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesi’ni ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.
2.	TADİLATSEPETİ aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. TADİLATSEPETİ, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Tanımlar
•	TADİLATSEPETİ” Tadilatsepeti Teknoloji Ticaret Limited Şirketi’ni,
•	“Web Sitesi” tadilatsepeti.com internet sitesini ve IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları,
•	“Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
•	“Üye” E-posta ve/veya telefon kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
•	“Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Verenlerce sunulan herhangi bir hizmeti satın almak için Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
•	“Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
•	“Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturulan talebi,
•	“Teklif” Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir ücret karşılığında sağlama teklifini,
•	“Teklif Modeli” Hizmet Alan’ın hizmet talebini oluşturduktan sonra, bu talebin Hizmet Verenlere yönlendirilmesiyle Hizmet Verenlerin kendi inisiyatifleri doğrultusunda Hizmet Alan’a Teklif verdiği modeli,
•	“Rezervasyon Modeli” Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat belirlediği ve Hizmet Veren’in TADİLATSEPETİ tarafından yönlendirildiği modeli,
•	”Cayma bedeli” Hizmet Veren üyenin aylık ya da yıllık aboneliğinin iptali halinde ödemesi gereken ücreti,
•	“İş Kabul Etme” Hizmet Veren’in işi üstlenmesi ve belirtilen gün ve saatte detaylarda belirtilen hizmeti gerçekleştireceğini taahhüt etmesi,
•	“İş Silme” Hizmet Veren’in kabul ettiği herhangi bir işe gidemeyeceğini mazeret göstererek Web Sitesi üzerinden bildirmesi,
•	“Meslek Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Teklif Modeli’nde Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla, Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alanlar tarafından yapılan rezervasyonları kabul etmek için Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,
•	”Hizmet Bedeli” Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi doğrultusunda Hizmet Verenlerin Web Sitesi üzerinden verdiği teklifler arasından anlaştığı teklifin ödemekle yükümlü olduğu bedeli,
•	“Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Verenler tarafından Web Sitesi Üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından Web Sitesi Üzerinden kabul edilmesi ya da Hizmet Veren’in Hizmet Alan ile anlaşmaya vardıktan sonra bunu Web Sitesi üzerinden belirtmesi/onaylanması,
•	“Online Ödeme Sistemi” Hizmet Veren’in Web Sitesi üzerinden sunacağı hizmetlere ilişkin Web sitesini kullanma karşılığı ücretin TADİLATSEPETİ’nin iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle tahsilini sağlayan sistemi, “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
•	“Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i, ifade eder.

TADİLATSEPETİ Tarafından Sunulan Hizmetler
3.	TADİLATSEPETİ, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.
4.	TADİLATSEPETİ yalnızca bir sanal platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, TADİLATSEPETİ aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. 
5.	İlan/ teklif verilebilecek iş kolları; temizlik,tadilat,montaj, nakliyat ve organizasyon hizmetleridir. Hizmet Alan/Veren bu iş kollarının dışına çıkamaz.

KULLANIM ŞARTLARI
Üyelik Sistemi
6.	Web Sitesi’ne Hizmet Alanların üyeliği ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Web Sitesi’ne Hizmet verenlerin üyeliği Aylık 500 TL + KDV /Yıllık 3000 TL + KDV olup, üyelik tarihi TADİLATSEPETİ’ne abonelik ücretinin ödendiği gün başlamakla birlikte, bu süre ilk teklif tarihine kadar askıda kalır.Cayma/İptal durumunda TATİLSEPETİ’nin hakları saklıdır. Hizmet Verenler üyelikleri boyunca sınırsız ilan/teklif verme hakkına sahip olmakla birlikte bu hak günlük 50 adet ile sınırlandırılmıştır. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. TADİLATSEPETİ, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
7.	Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.
8.	Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.
9.	Eğer Hizmet Veren’in TADİLATSEPETİ’ne ödemesi gereken tutar bulunuyorsa bu tutarı ödemeden hesabı silinemez.

Hizmet Talebi Oluşturulması
10.	En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.
11.	İşbu sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar. Hizmet Talebi’nde bu beyanın yanlışlığından doğabilecek durumlardan TADİLATSEPETİ’nin sorumlu tutulamayacağını ve kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ve beyan ederler.
12.	Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
13.	TADİLATSEPETİ, Hizmet Talebini kendi teknolojisini kullanarak denetiminden geçirdikten sonra, uygun olması halinde yayımlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.
14.	Etik ve ahlaki değerlere uygun olmayan talep içerikleri oluşturulmamalı, bu tip içerikli taleplere teklif verilmemelidir. Bu tür talepleri oluşturma ya da bu tür taleplere teklif verme sebebiyle doğacak tüm sorumluluk talep sahibi HizmetAlan'a ve/veya teklif veren Hizmet Veren'e aittir.

Teklif Modeli
15.	Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder.
16.	Hizmet Alan ve Hizmet Veren’in anlaşmaya varması, Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmetin gerçekleşeceği anlamına gelir. Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin keşif yapması ve / veya Hizmet ihtiyaç ve şartlarında oluşabilecek değişiklikler sebebiyle,Teklif’te belirtilen fiyatlar değişkenlik gösterebilir, söz konusu hallerde Teklif’te belirtilen fiyat taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.
17.	Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden TADİLATSEPETİ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hizmet Verenler için: Teklif Modeli Değişiklik/ Ödeme/ Cayma ve İptal Kuralları
18.	Anlaşılan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik/ödeme yöntemi/işin ayrıntısı Hizmet Alan ile birlikte Hizmet Veren tarafından ortaklaşa olarak kararlaştırılmalıdır. Anlaşılan iş nedeni ile her hangi bir komisyon talep edilmez. TADİLATSEPETİ bu değişiklik ya da iptallerden sorumlu değildir.
19.	TADİLATSEPETİ, teklif verme işlemini Hizmet Verenler/Alanlar için ücretli olarak sunmaz, yalnızca hizmet verenlerden aylık veya yıllık üyelik bedeli alır. 
20.	Hizmet Veren aboneliğini iptal etmek isterse 6502 sayılı kanunda düzenlenen şekilde ve 14 günlük sürede yazılı olarak TADİLATSEPETİ’ne durumu bildirmek koşulu ile üyeliği iptal hakkına haizdir. Ancak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinde sayılan istisnalar bu iptal hakkının dışındadır. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler nedeni ile cayma hakkı kullanılamaz.Hizmet Veren’in aylık üyelik yapması ve üyelikten sonra teklif vererek hizmeti kullanmaya başlaması halinde ücret iadesi yapılmaz. Yıllık Abonelik yapılması ve iptal edilmek istenmesi halinde kanun ve yönetmelikte bahsi geçen sürelere riayet edilmesi ve henüz teklif verilmemiş olması şartı ile; ödenen bedel aynen iade edilir. 14 günlük sürenin geçmiş olması veya bu süre içerisinde ilk teklifin verilmiş olması halinde TADİLATSEPETİ’nin ifasını gerçekleştirdiği kabul edildiğinden ücret iadesi yapılmaz.

Hizmet Alanlar için: Teklif Modeli Değişiklik ve İptal Kuralları
21.	TADİLATSEPETİ Hizmet Alanlar için Hizmet Talebi oluşturmayı ücretsiz olarak sunmaktadır. Hizmet Alan oluşturduğu bir Hizmet Talebi’ni Web Sitesi veya mail yoluyla iptal edebilir talebin içeriğinde sonradan bir değişiklik yapması mümkündür.
22.	Hizmet Alanlar Hizmet Talebi’ni iptal etmek isterse, Hizmet Verenlerin ve TADİLATSEPETİ’nin bir mağduriyet yaşamaması için durumu Web Sitesi üzerinden veya mail yoluyla TADİLATSEPETİ ‘ne bildirmelidirler.
23.	Hizmet Alanların Anlaşmaya Varılmış İşleri Web Sitesi üzerinden iptal etmesi Hizmet Alan/Veren arasında yapılacak anlaşma şartları çerçevesinde mümkündür.
24.	 Hizmet Alanların sonradan Hizmet Taleplerini iptal etmesi, TADİLATSEPETİ’ne bir sorumluluk yüklemez ve bu konuda doğabilecek yükümlülüklerden Hizmet Alan sorumludur.
25.	Hizmet Alanlar TADİLATSEPETİ üzerinde birden fazla Hizmet Talebi oluşturabilirler. Buna karşın çok fazla sayıda ve arka arkaya geçersiz Hizmet Talebi oluşturmaları, aldıkları hizmetin ücretini Hizmet Veren’e ödememeleri durumunda bildirilmesi halinde TADİLATSEPETİ bu kullanıcıları sistemde süresiz inaktif duruma getirme yoluyla kullanıcı hesaplarını askıya alma hakkını saklı tutar.

Rezervasyon Modeli
26.	TADİLATSEPETİ, niteliğine göre bazı hizmetler için Hizmet Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik Hizmet Veren yönlendirilmesini öngören bir Rezervasyon Modeli sağlar.
27.	Rezervasyon Modelinde Hizmet Alan ve Hizmet veren ödeme/iş yapış yöntemini ortaklaşa belirler. Taraflar bu sistemde yaşanılacak ihtilaflarda TADİLATSEPETİ’nin sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
28.	Hizmet bedeli alınmasına rağmen, hizmetin Hizmet Veren tarafından gerçekleştirilmemesi halinde bildirim yapıldığı takdirde hesabı TADİLATSEPETİ tarafından süresiz askıya alınır. Mağduriyetin giderilmesi halinde hesap yeniden açılır.

Hizmet Alanlar için: Rezervasyon Modeli Değişiklik ve İptal Kuralları
29.	Hizmet Alanlar rezervasyon başlangıcına kadar Web Sitesi üzerinden rezervasyon değişikliği yapabilirler. İstisnai durumlarda TADİLATSEPETİ de, Hizmet Alan için, rezervasyon tarih değişikliği yapabilir. Hizmet Alan rezervasyonun başlamadan Hizmet Veren ile yaptığı anlaşma şekline göre iptal edebilir, değiştirebilir. İptal ve değişiklik halinde TADİLATSEPETİ ‘nin her hangi bir sorumluluğu yoktur.
30.	Standart hizmet kapsamına girmeyen işleri TADİLATSEPETİ iptal edebilir, ya da        Hizmet Alana iptal edilmesi     doğrultusunda    bilgilendirme   yapılabilir. Bu         işlerin  iptal edilmesi durumunda TADİLATSEPETİ’nden ücret talep edilemez.
31.	TADİLATSEPETİ, Hizmet Alan memnuniyetini sağlamak amacıyla bu kurallardaki şartları hafifletme, değiştirme hakkını saklı tutar.
32.	Hizmete ilişkin rezervasyonlarda iptaller, sadece Web Sitesi üzerinden yapılabilir. Mail atılarak yapılan iptaller dikkate alınmaz.

Hizmet Verenler için: Rezervasyon Modeli İş Kabul Etme ve İş Silme Kuralları
33.	Hizmet Verenler kendilerine gönderilen iş fırsatları arasından istediklerini seçebilir ve Web Sitesi üzerinde iş fırsatını onaylayarak işi kabul ederler. İşi kabul eden bir Hizmet Veren belirtilen gün ve saatte hizmet yerinde olmayı ve hizmete başlamayı taahhüt eder. Eğer bu taahhüdünü TADİLATSEPETİ’ne haber vermeksizin ve mazeretsiz yerine getirmezse TADİLATSEPETİ Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir.
34.	Hizmet Verenler işi kabul ettiklerinde Hizmet Alanın ismini, iletişim bilgilerini, Hizmet Alan’ın girdiği adres bilgilerini ve bu adresin harita üzerindeki yerini görüntüleyebilirler. Bu bilgiler gizlidir ve Hizmet Veren Hizmet Alan’ın bilgisi ve izni olmadan bu bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz.
35.	Hizmet Veren Hizmet Alan’ın sağlamış olduğu iletişim bilgilerini kullanarak ya da Web Sitesi üzerinden yazarak iletişime geçebilir. 
36.	Hizmet Veren isterse Web Sitesi üzerinden kabul ettiği işin sayfasına girerek iş bilgilerini silebilir. Bu şekilde o işe gideceğine dair vermiş olduğu taahhüt ortadan kalkar. Ancak Hizmet Verenler bu bildirimlerini ancak rezervasyonun başlangıcından 24 saat öncesine kadar yapabilirler. Eğer Hizmet Veren rezervasyon başlangıcına 24 saatten az kaldığı takdirde kabul ettiği işi silerse TADİLATSEPETİ ‘ne bildirimini geç yapmış sayılır ve TADİLATSEPETİ geç yapılan bildirimler sebebiyle Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve gönderdiği iş sayısında azaltmaya gidebilir.
37.	TADİLATSEPETİ iş iptallerinde Hizmet Alan’dan her hangi bir ücret almadığı gibi Hizmet Veren’e de her hangi bir ücret ödemez.

Hizmet Verenler için Meslek Profili Oluşturma
38.	En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.
39.	Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı, yetkili ise imza sirküleri gibi evrakların ve referansların da girişi yapılmalıdır ve bu belgelerin aslı veya noter onaylı sureti TADİLATSEPETİ tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmelidir.
40.	Yönetmelik Madde 5/4 gereği,TADİLATSEPETİ üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının TADİLATSEPETİ’nde bulunduğuna ilişkin bilgi.
TADİLATSEPETİ üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının TADİLATSEPETİ’nde bulunduğuna ilişkin bilgi.
41.	Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. TADİLATSEPET’nin söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.

Meslek Profili, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği
42.	Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde TADİLATSEPETİnin sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir. Yapılan uygulamayla ya da meslekle ilgili mevzuata aykırı bir durum olduğu takdirde TADİLATSEPETİ Hizmet Veren profilinde değişiklik yapma, profili silme, eksiklik giderilene kadar askıya alma ve Hizmet Veren’in Web Sitesi’ne tekrar kaydolmasını engelleme hakkını saklı tutar.
43.	Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup TADİLATSEPETİ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ödeme(Teklif veya Rezervasyon sisteminde)
44.	Ödeme yöntemi konusunda Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki TADİLATSEPETİ’nden bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk Hizmet Alana/Verene aittir.
45.	Hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifasında sadece Hizmet Veren sorumludur. 
46.	İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla hizmeti ifa eden Hizmet Veren, sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Hizmet Alan’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak sorumludur. TADİLATSEPETİ’nin temsilci sıfatı bulunmamaktadır.
47.	Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin hizmet bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeme yaparlar. Hizmet Alanlar, ödedikleri bedelin faturası, satış fişi veya irsaliyesini Hizmet Verenden talep etmelidir. Hizmet Alanlar, Hizmet Veren ile yazılı sözleşme yapmalı, eğer bir ön ödeme veya avans verecekse belgesini veya dekontunu almak ve saklamak zorundadır.
48.	Hizmet Veren hizmet bedellerini fiş veya fatura karşılığında anlaşılan sözleşmeler çerçevesinde kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.

Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması (Teklif veya Rezervasyon sisteminde)
49.	Hizmet Alan,Hizmet Veren ile ayrıca yapacağı sözleşme çerçevesinde cayma hakkını kullanabilir. Hizmet Bedeli iadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacak olup TADİLATSEPETİ’nden talep edilemez. Hizmet Alan Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi’ni iptal ederek TADİLATSEPETİ’ni bu durumdan haberdar etmelidir.
50.	TADİLATSEPETİ Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı
51.	TADİLATSEPETİ’nin Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TADİLATSEPETİ Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.
52.	Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. TADİLATSEPETİ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
53.	TADİLATSEPETİ, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. TADİLATSEPETİ, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri kullanıcılar tarafından çokça beğenilmiş, tercih/tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, TADİLATSEPETİ’nin vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
54.	TADİLATSEPETİ, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan TADİLATSEPETİ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
55.	TADİLATSEPETİ Hizmet Talebi’ni, Hizmet Verenlerin uygunluk durumuna ve Hizmet Talebi’nin içeriğine göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından en uygun olan Hizmet Veren profillerine yönlendirir ve Hizmet Verenler kendi inisiyatifleri ve seçimleri doğrultusunda Hizmet Talebi’ni onaylama hakkına sahiptirler. Hizmet Talebi’ni hiçbir Hizmet Veren’in kabul etmemesi durumundan TADİLATSEPETİ sorumlu tutulamaz. TADİLATSEPETİ yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.
56.	TADİLATSEPETİ Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. 
57.	Herhangi bir sorumluluğu bulunmayan TADİLATSEPETİ ,Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin TADİLATSEPETİ’ne yöneltilmesi halinde, TADİLATSEPETİ, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e /Alan’a rücu etme hakkını saklı tutmaktadır.
58.	Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı TADİLATSEPETİ sorumlu tutulamaz. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.
59.	TADİLATSEPETİ, Hizmet Veren’lerin belirlenen tarih ve saatte hizmetin ifası için Hizmet Alan’a anlaşılan işe gitmemesi veya başlamaması durumunda Hizmet Veren’e farklı şekillerde yaptırımlar uygulama hakkını saklı tutar. Bu yaptırımlar, Hizmet Veren profilinde değişiklik yapma, profili silme, eksiklik giderilene kadar askıya alma ve Hizmet Veren’in Web Sitesi’ne tekrar kaydolmasını engelleme ve tazminat talebini kapsayabilir.
60.	Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, TADİLATSEPETİ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
61.	Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. TADİLATSEPETİ’nin ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.
62.	TADİLATSEPETİ Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
63.	Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. TADİLATSEPETİ tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, TADİLATSEPETİ Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
64.	TADİLATSEPETİ, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.
65.	Hizmet Alan bilgileri TADİLATSEPETİ tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
66.	TADİLATSEPETİ ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. 

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)
67.	Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
68.	Kullanıcı’lar birbiriyle ya da TADİLATSEPETİ çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
69.	Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, TADİLATSEPETİ elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.
70.	Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

Hizmet Alan'ın Yükümlülükleri
71.	Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.
72.	Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelmez, ödeme noktasında Hizmet Alan /Veren arasında yapılan sözleşmeler geçerlidir.
73.	Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, TADİLATSEPETİ’nin hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
74.	Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden sorumludur.
75.	Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından doğru fiyatlandırma yapılabilmesi için,hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.
76.	Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet Alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.
77.	Hizmet Alan, ilgili yönetmelik ve kanunlar uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları Hizmet Veren’i günlük olarak sigortalayacağını ve ilgili kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt eder.
78.	Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.

Hizmet Veren’in Yükümlülükleri
79.	Hizmet Veren’in işbu Sözleşme koşullarına ve Hizmet Alan’a karşı üstlendiği ifa yükümlülüklerine uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Veren’e aittir.
80.	Hizmet Veren’in Hizmet Talebi için verdiği teklif Hizmet Alan tarafından kabul edilebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet’in Hizmet Veren tarafından kararlaştırılan gün ve yerde gerçekleştirileceğine dair yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelmez, bu hususta Hizmet Alan /Veren arasında yapılan sözleşmeler geçerlidir.
81.	Hizmet Veren, Hizmet Alan ile yaptığı sözleşmede, TADİLATSEPETİ’nin hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
82.	Hizmet Veren’e ait kredi kartı bilgileri, TADİLATSEPETİ’nin anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanmaz.
83.	Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.
84.	Hizmet Veren, işin ifası sırasında veya işin ifası için gerekli iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin bütün tedbirleri alacağını, kendisinin ve personelinin bu konuda gerekli eğitimleri aldığını ve bu konudaki sorumlulukların TADİLATSEPETİ’ne ait olmadığını kabul eder.
85.	Hizmet Alan, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve/veya ayıplı mal / ayıplı hizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine başvurur ve hasım olarak Hizmet Veren yerine TADİLATSEPETİ’ni gösterirse, TADİLATSEPETİ öncelikle en iyi şekilde savunmasını yapmakla ve ilgili talebi doğru yere yönlendirmekle mükellef olup, tüm savunmasına rağmen Hakem heyeti kararı veya Tüketici Mahkemesi kararında Hizmet Alan lehine, TADİLATSEPETİ aleyhine bir tazminat veya ceza çıkması durumunda, Hizmet Veren bu tazminatı / cezayı ferileriyle birlikte (yargı ve icra harçları, gecikme faizleri ve karşı taraf vekalet ücreti) TADİLATSEPETİ’ne aynen ödeyecektir.

TADİLATSEPETİ’nin Yetki ve Yükümlülükleri
86.	TADİLATSEPETİ sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak TADİLATSEPETİ’ne herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, bu nedenle TADİLATSEPETİ’nden sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
87.	Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, kötü hava koşulları, mevzuat değişiklikleri, yetkili merciler tarafından alınan kararlar, veya TADİLATSEPETİ’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") TADİLATSEPETİ'nin işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, TADİLATSEPETİ ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
88.	TADİLATSEPETİ veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle TADİLATSEPETİ’nin Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
89.	TADİLATSEPETİ veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Hizmet Veren’in üyeliğini onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
90.	TADİLATSEPETİ, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. TADİLATSEPETİ söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler TADİLATSEPETİ’nin gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
91.	TADİLATSEPETİ Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@tadilatsepeti.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
92.	Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde TADİLATSEPETİ kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, TADİLATSEPETİ kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
93.	Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, TADİLATSEPETİ tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. TADİLATSEPETİ’nin söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. TADİLATSEPETİ, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
94.	Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, TADİLATSEPETİ dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
95.	Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, TADİLATSEPETİ tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
96.	TADİLATSEPETİ hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
97.	TADİLATSEPETİ, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
98.	TADİLATSEPETİ Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
99.	Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak TADİLATSEPETİ’nde e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamaları kullanılır. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.
100. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre TADİLATSEPETİ takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.
Web Sitesinin İçeriği Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,
101. TADİLATSEPETİ Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve TADİLATSEPETİ, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Sorumluluk Sınırlamaları
102. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, TADİLATSEPETİ, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
103. TADİLATSEPETİ, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
104. TADİLATSEPETİ koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Telif Hakkı Politikası
105. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. TADİLATSEPETİ, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
106. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı TADİLATSEPETİ’ne aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
107. TADİLATSEPETİ’ne iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları TADİLATSEPETİ ‘ne aittir. TADİLATSEPETİ söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. TADİLATSEPETİ, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi Üzerindeki İçerik
108. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. TADİLATSEPETİ (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
109. Web Sitesi TADİLATSEPETİ kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. TADİLATSEPETİ, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
110. TADİLATSEPETİ, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar: • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren; • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan; • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren; • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden; • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden; • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden; • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler); • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden; • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan; • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren; • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan, • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.
111. Kullanıcı, TADİLATSEPETİ üzerinde oluşturmuş olduğu profil içeriklerinin çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında görüntülenebileceğini ve üçüncü kişi / kurumlar tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda bizzat kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

Hizmet Alan’ların Tüketici Sıfatıyla Hakları
112. Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Hizmet Alanlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince Tüketici sayılır.
113. Tüketici sıfatına sahip Hizmet Alan, Hizmet Verenin ifa ettiği işler ile ilgili ayıplı mal ve ayıplı hizmet konusunda, Hizmet Veren’i muhatap göstererek, malın veya hizmetin değerine göre Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Böyle bir durumda, TADİLATSEPETİ Hizmet Verene ilişkin iletişim bilgilerini ilgili hakem heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine sunabilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme
114. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
115. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi
116. TADİLATSEPETİ sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
117. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda TADİLATSEPETİ’nin ticari defter ve kayıtları ile TADİLATSEPETİ sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
118. Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’nın 199. Maddesi gereği belge niteliğindedir.

Sözleşmenin İhlali ve Feshi
119. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak durumlarda, kullanıcılar TADİLATSEPETİ’nin ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla sorumludur. TADİLATSEPETİ Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir, sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer yaptırımları uygulayabilir.
120. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sozleşmenin feshi halinde her hangi bir ücret iadesi yapılmaz. TADİLATSEPETİ’nin hak ve alacakları korunur.

Yürürlük
121. Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara TADİLATSEPETİ tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.
Hizmet Ver
info@tadilatsepeti.com
0216 606 6779